Shizuoka

จังหวัด Shizuoka (静岡県) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาค Chubu บริเวณตอนกลางของเกาะ Honshu เป็นหนึ่งในสองจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอย่างภูเขาไฟฟูจิ

ทางใต้ของจังหวัดมีพื้นที่ยาวตามแนวชายฝั่งมหาสมุทร Pacific ไปจนถึงอ่าว Tsuruga ที่โค้งเว้าเข้าไปทางเหนือ โดยมีคาบสมุทร Miho อยู่ทางตะวันตกและคาบสมุทร Izu อยู่ทางตะวันออกของอ่าว

พื้นที่ทางเหนือของจังหวัดเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ โดยแบ่งครึ่งกันกับจังหวัด Yamanashi ในขณะที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือกินพื้นที่ลึกเข้าไปจนถึงเทือกเขาแอลป์ฝั่งใต้

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ มีแหล่งน้ำสะอาดจากภูเขา รวมถึงสภาพอากาศที่พอเหมาะ ทำให้จังหวัด Shizuoka มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากชาเขียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก