Tochigi

จังหวัด Tochigi (栃木県) ตั้งอยู่ทางเหนือของภูมิภาค Kanto ติดกับภูมิภาค Tohoku มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของญี่ปุ่น

ด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ Nikko มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมถึง 4 จังหวัด ได้แก่ Tochigi , Gunma , Fukushima และ Niigata โดยมีทะเลสาบ Chuzenji ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางของธารน้ำ เชื่อมต่อกับน้ำตก Kegon ที่มีความสูงเป็นอันดับที่สอง รองจากน้ำตก Nachi ที่ Wakayama นอกจากนั้นยังมีน้ำตกน้อยใหญ่ หมู่บ้านออนเซ็นและสถานที่ชมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง

เมืองมรดกโลก Nikko เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะ เป็นที่ตั้งของวัดและศาลเจ้าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากโตเกียว สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ง่าย ทำให้ Tochigi เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางเลือกที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

การเดินทาง

Tohoku - Hokkaido Shinkansen

Tokyo Station ---> Utsunomiya Station ประมาณ 50 นาที

error: Content is protected !!