Miyagi

จังหวัด Miyagi (宮城県)  ตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาค Tohoku โดยมี Sendai เป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญสูงที่สุดในภูมิภาคนี้

ตัวเมือง Sendai นอกจากจะเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งแล้ว ในอดีตยังเป็นที่พำนักของ Date Masamune ไดเมียวที่มีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในยุค Sengoku และเป็นผู้ก่อสร้างปราสาท Aoba ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง Sendai

ด้านตะวันตกเชื่อมต่อกับจังหวัด Yamagata ถูกคั่นกลางด้วยเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในทุกฤดู

ในขณะที่ฝั่งตะวันออกมีชายฝั่งทอดตัวยาวไปตามมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีอ่าว Matsushima ที่ได้รับการขนานว่าเป็น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น นับว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

การเดินทาง

Shinkansen Hayabusa

Tokyo Station ---> Sendai Station ประมาณ 2 ชั่วโมง

International Flight

Bangkok (Thailand) ---> Sendai Airport ประมาณ 6-7 ชั่วโมง

error: Content is protected !!